Předmět veřejné zakázky

Zhotovení díla dodávky a instalace 4 automatických posuvných dveří 2 x vstup společné jídelny 1 a 2 patro staré budovy A + 2 x předěl mezi budovami A+B přízemí a 1 patro nové budovy B Domova důchodců Náchod.

Popis předmětu veřejné zakázky

Aktivace pohonu – otvírání dveří bude provedena kombinovaně samočinně radarem ze strany vstupu na oddělení a pomocí „tlačítkového“ elektromagnetického zámku s klávesnicí ze strany výstupu z oddělení. Nové posuvné dveře budou dodány v protipožárním provedení s bezpečnostními prvky dle platných, závazných norem ČSN EN 16005 a ČSN EN 16361. Dveře budou dodány 2x dvoukřídlé (jídelny) a 2 x jednokřídlé (přechod mezi budovami) v lineárním provedení. Nové automatické, posuvné dveře budou instalovány do stávajících dveřních otvorů o rozměrech cca 2 x 1,3 -1,6 metru.

Písemná výzva podání nabídky

Zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s platným zněním Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup PO Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby. (článek 9 odst.2 písmeno b a příloha č.3 ) v rozsahu do 800 000,- Kč bez DPH. Zakázka je zadávána v interně upraveném režimu zákona o veřejných zakázkách.

 

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz