Domov důchodců Náchod

Vítejte

Posláním Domova důchodců Náchod – pobytové služby – je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří se vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Výsledky hodnocení našich služeb-dotazník spokojenosti rodinných příslušníků klientů DD Náchod červen 2023

Celkově odevzdáno a vyhodnoceno 24 vyplněných dotazníků

VÁŠ NÁZOR NÁS OPRAVDU ZAJÍMÁ

Z těchto důvodů bychom s Vámi chtěli uspořádat společné setkání, kde bychom se rádi také od Vás dozvěděli, co Vás o našem Domově důchodců zajímá, čemu nerozumíte a co by podle Vás mohlo být v našem zařízení jinak nebo Vám tu chybí.

Setkání s rodinnými příslušníky našich klientů a jejich osobami blízkými se uskuteční ve středu 28.6.2023 od 15:30 ve společenské místnosti v posledním patře nové budovy B.

TĚŠÍME SE NA VÁS, VÁŽÍME SI VAŠEHO ZÁJMU A RÁDI SE VÁM VŠEM, KTEŘÍ PŘIJDOU, BUDEME VĚNOVAT.

Návštěvy v domově

Od 1.7.2023 13:00-18:00

Rezervaci návštěv předem je možné zajistit pouze v návštěvní dny – pondělí až neděle  od 13:00 do 17:00 hod. na telefonním čísle RECEPCE 607 884 002 nebo přímo osobně u pracovníka recepce (rezervace termínu návštěvy předem není nijak povinná).
Do budovy DD Náchod nebudou pracovníky recepce vpuštěni návštěvníci se zvýšenou teplotou nad 37°C.

Pracovník recepce návštěvníka písemně zaeviduje, změří návštěvníkovi teplotu bezkontaktním teploměrem.

 

V Náchodě dne 11.4.2023

NAVÝŠENÍ ÚHRAD OD 1.3.2023

 Od 1. března 2023 dojde v našem zařízení k navýšení úhrady za ubytování a stravu o 1 500,- až 1 800,- Kč měsíčně dle kategorie pokoje a poskytované diety. K navýšení úhrady jsme přistoupili na základě nového znění vyhlášky č. 505/2006 Sb., určující výši maximálně možné úhrady v pobytových sociálních službách, kterou v prosinci 2022 schválila vláda ČR.

V novele vyhlášky došlo od 1.1.2023 k navýšení denní maximální úhrady za ubytování o 30,-Kč a za stravu o 30,-Kč, měsíčně o 1 800,-Kč. V našem zařízení dojde k navýšení v rozmezí od 1 500,-Kč do 1 800,-Kč měsíčně dle kategorie pokoje.

Navýšení

Ubytování/den

Strava/den

Denně celkem

Měsíční navýšení

3 lůžkový II. kategorie (bez sociálního zařízení)

20,-

30,-

50,-

1 500,-

3 lůžkový I. kategorie

20,-

30,-

50,-

1 500,-

2 lůžkový, II. kategorie (bez sociálního zařízení)

25,-

30,-

55,-

1 650,-

2 lůžkový, I. kategorie

25,-

30,-

55,-

1 650,-

1 lůžkový, III. kategorie (bez soc. zařízení)

30,-

30,-

60,-

1 800,-

1 lůžkový, II. kategorie (částečné soc. zařízení)

30,-

30,-

60,-

1 800,-

1 lůžkový, I. kategorie

30,-

30,-

60,-

1 800,-

Ke stanovení úhrady stále platí § 73 zákona č. 108/2006 Sb., který řeší ochranu příjmů klienta pobytových sociálních služeb a garantuje mu maximální úhradu do 85% jeho příjmů, kdy je pouze povinen doložit své příjmy a uplatnit nárok na sníženou úhradu.

Snížená úhrada bude u nás stanovena od 1. 3. 2023 u všech klientů individuálně, jejichž příjmy nedosahují výše 17 224,-Kč až 18 177,-Kč (doložené platným výměrem důchodu). V případě změny příjmů v průběhu roku budou těmto klientům úhrady přepočítány.

action-adult-care-339620.jpg

Cíle

Cílem domova je především řešení nepříznivé sociální situace, vytvořit pro člověka, který není schopen žít v domácím prostředí sám, postarat se o sebe a je ohrožen sociálním vyloučením, bezpečné prostředí dle jeho potřeb. Dalším cílem je profesionální a odborné poskytování služeb kvalifikovaným a motivovaným personálem, naplňování individuálních plánů, podpora samostatnosti a zamezení sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

20

Principy

Základními principy poskytované pobytové služby jsou úcta k uživateli, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování jeho vlastní volby, respektování jeho soukromí, spolupráce s rodinou nebo s osobami jemu blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Město Náchod (346 m n.m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní „Branky“ až po Broumovský výběžek.

V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb – renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí , stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska „Skaláci“, „Na dvoře vévodském“, „U nás“ atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění.

Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Duszniki Zdrój a Polanica Zdrój.

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz