Domov důchodců Náchod

Vítejte

Posláním Domova důchodců Náchod – pobytové služby – je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří se vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Návštěvy jsou povoleny

Rezervaci návštěv předem je možno zajistit pouze v návštěvní dny – úterý až neděle  od 13:00 do 17:00 hod. na telefonním čísle RECEPCE 607 884 002 nebo přímo osobně u pracovníka recepce (rezervace termínu návštěvy předem není nijak povinná).
Do budovy DD Náchod nebudou pracovníky recepce vpuštěni návštěvníci bez ochrany dýchacích cest (RESPIRÁTOR) a se zvýšenou teplotou nad 37°C. Pracovník recepce návštěvníka písemně zaeviduje, změří návštěvníkovi teplotu bezkontaktním teploměrem. Návštěvník je povinen používat RESPIRÁTOR po celou dobu návštěvy. Pokud návštěvník nemá svoji návštěvu předem rezervovanou, pracovník recepce telefonicky informuje pracovníky oddělení, kteří připraví klienta na setkání s návštěvou.

Návštěvníci klientů Domova důchodců jsou během své návštěvy v budově povinni:

  • prokázat se na oddělení návštěvnickou kartou vydanou na vstupu pracovníky recepce,
  • po celou dobu návštěvy používat ochranu dýchacích cest – respirátor,
  • využívat k návštěvě pouze vymezené návštěvnické prostory, návštěvy na pokojích jsou po předchozí domluvě povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu a trvale imobilních klientů,
  • po ukončení návštěvy odevzdat na recepci návštěvní kartu a opustit budovu do 17:00 hod.
  • Návštěvy mohou využívat pouze veřejná WC v přízemí staré budovy A a v posledním třetím podlaží v nové budově B.

 

V Náchodě dne 1.1.2023.

Bc. Václav Voltr, ředitel DD Náchod


NAVÝŠENÍ ÚHRAD OD 1.3.2023

 Od 1. března 2023 dojde v našem zařízení k navýšení úhrady za ubytování a stravu o 1 500,- až 1 800,- Kč měsíčně dle kategorie pokoje a poskytované diety. K navýšení úhrady jsme přistoupili na základě nového znění vyhlášky č. 505/2006 Sb., určující výši maximálně možné úhrady v pobytových sociálních službách, kterou v prosinci 2022 schválila vláda ČR.

V novele vyhlášky došlo od 1.1.2023 k navýšení denní maximální úhrady za ubytování o 30,-Kč a za stravu o 30,-Kč, měsíčně o 1 800,-Kč. V našem zařízení dojde k navýšení v rozmezí od 1 500,-Kč do 1 800,-Kč měsíčně dle kategorie pokoje.

Navýšení

Ubytování/den

Strava/den

Denně celkem

Měsíční navýšení

3 lůžkový II. kategorie (bez sociálního zařízení)

20,-

30,-

50,-

1 500,-

3 lůžkový I. kategorie

20,-

30,-

50,-

1 500,-

2 lůžkový, II. kategorie (bez sociálního zařízení)

25,-

30,-

55,-

1 650,-

2 lůžkový, I. kategorie

25,-

30,-

55,-

1 650,-

1 lůžkový, III. kategorie (bez soc. zařízení)

30,-

30,-

60,-

1 800,-

1 lůžkový, II. kategorie (částečné soc. zařízení)

30,-

30,-

60,-

1 800,-

1 lůžkový, I. kategorie

30,-

30,-

60,-

1 800,-

Ke stanovení úhrady stále platí § 73 zákona č. 108/2006 Sb., který řeší ochranu příjmů klienta pobytových sociálních služeb a garantuje mu maximální úhradu do 85% jeho příjmů, kdy je pouze povinen doložit své příjmy a uplatnit nárok na sníženou úhradu.

Snížená úhrada bude u nás stanovena od 1. 3. 2023 u všech klientů individuálně, jejichž příjmy nedosahují výše 17 224,-Kč až 18 177,-Kč (doložené platným výměrem důchodu). V případě změny příjmů v průběhu roku budou těmto klientům úhrady přepočítány.

action-adult-care-339620.jpg

Cíle

Cílem domova je především řešení nepříznivé sociální situace, vytvořit pro člověka, který není schopen žít v domácím prostředí sám, postarat se o sebe a je ohrožen sociálním vyloučením, bezpečné prostředí dle jeho potřeb. Dalším cílem je profesionální a odborné poskytování služeb kvalifikovaným a motivovaným personálem, naplňování individuálních plánů, podpora samostatnosti a zamezení sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

20

Principy

Základními principy poskytované pobytové služby jsou úcta k uživateli, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování jeho vlastní volby, respektování jeho soukromí, spolupráce s rodinou nebo s osobami jemu blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Město Náchod (346 m n.m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní „Branky“ až po Broumovský výběžek.

V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb – renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí , stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska „Skaláci“, „Na dvoře vévodském“, „U nás“ atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění.

Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Duszniki Zdrój a Polanica Zdrój.

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz