Domov důchodců Náchod

Vítejte

Posláním Domova důchodců Náchod – pobytové služby – je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří se vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Navýšení úhrad za ubytování a stravu od 1.3.2024

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od pondělí 1. 4. 2024 je z rozhodnutí vedení DD Náchod zrušena návštěvní recepce.

Návštěvníkům doporučujeme, aby si návštěvy u nás plánovali nejlépe:

od 10:00 dopoledne do 17:00 odpoledne.

Návštěvník je po příchodu pouze povinen návštěvu nahlásit personálu na oddělení.

Hlavní vchod do budovy je otevřený od 6:00 do 20:00 hodin.

Vchod do budovy B

(příjezd od nemocnice) zůstává uzavřený a bude využíván pouze jako služební pro příjezd sanity, dopravu materiálu atd.

V případě, že si návštěvník chce předem ověřit možnost návštěvy (zdravotní způsobilost klienta) a přítomnost na oddělení, může kontaktovat telefonicky přímo dané oddělení nebo přes venkovní zvonek.

Zvonky jsou umístěny na sesternách oddělení, kde nemusí být aktuálně nikdo přítomen, žádáme Vás proto o pochopení a trpělivost, než se Vám někdo ozve.

1.ODDĚLENÍ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR1)
První a druhé patro STARÁ BUDOVA A, TEL. 601 585 969
1.ODDĚLENÍ DOMOV PRO SENIORY (DPS2)
Přízemí a první patro NOVÁ BUDOVA B, TEL. 601 585 970
2.ODDĚLENÍ DOMOV PRO SENIORY (DPS3)
Druhé a třetí patro NOVÁ BUDOVA B, TEL. 601 585 971

action-adult-care-339620.jpg

Cíle

Cílem domova je především řešení nepříznivé sociální situace, vytvořit pro člověka, který není schopen žít v domácím prostředí sám, postarat se o sebe a je ohrožen sociálním vyloučením, bezpečné prostředí dle jeho potřeb. Dalším cílem je profesionální a odborné poskytování služeb kvalifikovaným a motivovaným personálem, naplňování individuálních plánů, podpora samostatnosti a zamezení sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

20

Principy

Základními principy poskytované pobytové služby jsou úcta k uživateli, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování jeho vlastní volby, respektování jeho soukromí, spolupráce s rodinou nebo s osobami jemu blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Město Náchod (346 m n.m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní „Branky“ až po Broumovský výběžek.

V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb – renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí , stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska „Skaláci“, „Na dvoře vévodském“, „U nás“ atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění.

Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Duszniki Zdrój a Polanica Zdrój.

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz

ID datové schránky: r8qkh24