Informace o přijetí

Žádost o přijetí do Domova důchodců Náchod je možné vyzvednout přímov domově důchodců.Lze ji stáhnout i z webových stránek domova. Součástí žádosti je „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“.

Vyplněnou žádost a lékařskou zprávu můžete zaslat poštou nebo předat osobně. Vaše žádost bude zařazenado pořadníku žadatelů o umístění do DD. Po uvolnění místa se rozhodne o přijetí nového klienta. Rozhodnutí se řídí urgentností, zdravotním stavem žadatele a vhodností uvolněného lůžka.

Zveme Vás na prohlídku našeho zařízení. Je vhodné návštěvu telefonicky domluvit předem

na telefonním čísle: 491 401 406 nebo 728 442 609.

Sociální pracovnice:
Bc. Čejchanová Simona, cejchanova.s(@)ddnachod.cz

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz

ID datové schránky: r8qkh24