Od 1. března 2024 dojde v našem zařízení k navýšení úhrady za ubytování a stravu o 960,- až 1 350,- Kč měsíčně dle kategorie pokoje a poskytované diety. K navýšení úhrady jsme přistoupili na základě nového znění vyhlášky č. 505/2006 Sb., určující výši maximálně možné úhrady v pobytových sociálních službách, kterou v prosinci 2023 schválila vláda ČR.

V novele vyhlášky došlo od 1.1.2024 k navýšení denní maximální úhrady za ubytování o 25,-Kč a za stravu o 20,-Kč, měsíčně o 1 350,-Kč. V našem zařízení dojde k navýšení v rozmezí od 960,-Kč do 1 350,-Kč měsíčně dle kategorie pokoje.

                          PŘEDPIS ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU OD 1.3.2024

 

3 lůžkový, II. kategorie

ubytování

strava

den

měsíc

normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS)

275,-

245,-

520,-

15 600,-

Diabetická (popř. MUS)

275,-

245,-

520,-

15 600,-

Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bez laktózová

275,-

255,-

530,-

15 900,-

3 lůžkový, I. kategorie

ubytování

strava

den

měsíc

normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS)

280,-

245,-

525,-

15 750,-

Diabetická (popř. MUS)

280,-

245,-

525,-

15 750,-

Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bez laktózová

280,-

255,-

535,-

16 050,-

2 lůžkový, II. kategorie

ubytování

strava

den

měsíc

normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS)

290,-

245,-

535,-

16 050,-

Diabetická (popř. MUS)

290,-

245,-

535,-

16 050,-

Diabetická + 2. večeře, bezlepková

290,-

255,-

545,-

16 350,-

2 lůžkový, I. kategorie

ubytování

strava

den

měsíc

normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS)

295,-

245,-

540,-

16 200,-

Diabetická (popř. MUS)

295,-

245,-

540,-

16 200,-

Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bez laktózová

295,-

255,-

550,-

16 500,-

1 lůžkový, III. kategorie

ubytování

strava

den

měsíc

normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS)

300,-

245,-

545,-

16 350,-

Diabetická (popř. MUS)

300,-

245,-

545,-

16 350,-

Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bez laktózová

300,-

255,-

555,-

16 650,-

1 lůžkový, II. kategorie

ubytování

strava

den

měsíc

normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS)

300,-

245,-

545,-

16 350,-

Diabetická (popř. MUS)

300,-

245,-

545,-

16 350,-

Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bez laktózová

300,-

255,-

555,-

16 650,-

1 lůžkový, I. kategorie

ubytování

strava

den

měsíc

normální strava (popř. mechanicky upravená – MUS)

305,-

245,-

550,-

16 500,-

Diabetická (popř. MUS)

305,-

245,-

550,-

16 500,-

Diabetická + 2. večeře, bezlepková, bez laktózová

305,-

255,-

560,-

16 800,-

Ke stanovení úhrady stále platí § 73 zákona č. 108/2006 Sb., který řeší ochranu příjmů klienta pobytových sociálních služeb a garantuje mu maximální úhradu do 85% jeho příjmů, kdy je pouze povinen doložit své příjmy a uplatnit nárok na sníženou úhradu.

Snížená úhrada bude u nás stanovena od 1. 3. 2024 u všech klientů individuálně, jejichž příjmy nedosahují výše 18 353,-Kč až 19 765,-Kč (doložené platným výměrem důchodu). V případě změny příjmů v průběhu roku budou těmto klientům úhrady přepočítány.

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz