Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje
Domova důchodců Náchodv oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2012
( samostatná část výroční zprávy organizace )
Výroční zpráva Domova důchodců Náchod je zpracována na základě povinnosti vyplývající
z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.)

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz