Kamerový systém Domova důchodců Náchod

Provozovatelem kamerového systému je pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory Domov důchodců Náchod příspěvková organizace Královéhradeckého kraje IČO: 71193987, se sídlem Bartoňova 903, Náchod 547 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 844 dále jen správce osobních údajů.

Kamerovým systémem ( 6 stacionárních venkovních kamer 2Mpx) jsou správcem osobních údajů monitorovány pouze venkovní prostory vstupů a výstupů z budovy Domova důchodců Náchod budova + budova B viz. foto uvedených venkovních prostor (CH1-Ch6).

CH1 hlavní vchod do staré budovy A
CH2 venkovní přechod mezi budovami ( vchod do budovy A)
CH3 hlavní vchod do nové budovy B
CH4 venkovní přechod mezi budovami (vchod do budovy B)
Ch5 vchod do nové budovy B venkovní terasa 1 nadzemní podlaží
CH6 vchod do nové budovy B zimní zahrada 1 nadzemní podlaží.

Vstupy do prostor sledovaných kamerovým systémem jsou zřetelně označeny piktogramem + obecnou textovou informací s odkazem na webové stránky správce osobních údajů a kontaktem na manažera na ochranu osobních údajů .

Vstupem do budovy Domova důchodců Náchod berou, návštěvy, zaměstnanci, klienti a ostatní fyzické osoby na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován venkovními kamerami.

Zpracování osobních údajů z kamerového systému je správcem prováděno v souladu obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU č.2016/679 dále jen GDPR článek 6 odstavec 1) písmeno d) a f) ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů a oprávněného zájmu správce údajů.

Účelem provozu kamerového systému správce údajů a zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu je primárně zajištění živého přenosu online monitoringu pohybu osob s demencí a Alzheimrovou chorobou ve venkovních prostorech u vchodů a východů z budov správce osobních údajů – jedná se o uživatele registrované sociální, pobytové služby Domova se zvláštním režimem ( § 50 zákona o soc. službách č.108/2006 Sb.). Kamerový monitoring je tak v rámci režimových opatření k zajištění zdraví a bezpečí uživatelů služby při jejich nekontrolovatelném pohybu mimo budovy organizace. Jedná se o oprávněný zájem správce osobních údajů za účelem ochrany života a zdraví ubytovaných klientů, ochrany majetku správce a zajištění bezpečnosti ve volně veřejně přístupných prostorech v areálu správce osobních údajů ( identifikace potencionálně podezřelých osob).

On line kamerový, obrazový záznam prostor je přenášen do centrálního serveru správce osobních údajů, který je umístěn v uzavřených, elektronicky zabezpečených prostorech s omezeným přístupem. Přístup k online kamerovým obrazovým záznamům mají nastaveny pouze určené osoby správce na svém stolním, pracovním PC do kterého se přihlašují svým osobním heslem.

Přístup k živému přenosu on line kamerovým záznamům na serveru mají tyto správcem poučené a určené osoby /pracovní funkce/ :

– ředitel organizace
– správce budov
– manažerka úseku přímé obslužné péče
– staniční sestra 1.oddělení DZR
– staniční sestra 2.oddělení DPS
– staniční sestra 3.oddělení DPS

Kamerové záznamy jsou správcem uchovávány pouze po dobu 48 hodin za účelem zpětné identifikace pohybu osob při mimořádných událostech, jako je nekontrolovaný odchod klienta služby, krádež majetku nebo identifikaci podezřelých osob s rizikovým chováním pohybujících se v okolí budov správce.

Přístup k uloženým kamerovým záznamům mají pouze tyto správcem, poučené a určené osoby /pracovní funkce/ :

– ředitel organizace
– správce budov
– manažerka úseku přímé obslužné péče

Záznamy z kamerového systému správce jsou po 48 hodinách v rámci nastavení systému z úložiště na serveru automaticky vymazány a nijak se dále neuchovávají.

Použití obrazových záznamů pro další účely je možné pouze v případě šetření orgánů činných v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování. Záznam zachyceného incidentu je pak uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.

Přístup ke kamerovému systému je nastaven v jednotlivých stacionárních PC oprávněných osob tak, že je spouštěn jako samostatný program, není spouštěn automaticky po otevření PC přístupovým heslem. Určené osoby správce které mají k tomuto kamerovému systému přístup jsou poučeny a písemně seznámeny s pravidly používání kamerového systému ve smyslu ochrany osobních svobod, soukromí a souladu s obecným nařízením GDPR.

U každé jednotlivé venkovní kamery je mimo označení piktogramem umístěna stručná textová informace včetně obrazového náhledu snímaného prostoru, odkazu na webové stránky a kontaktu na manažera ochrany osobních údajů správce.

Manažerem ochrany osobních údajů Domova důchodců Náchod je určen ředitel organizace:

Bc. Václav Voltr
Kterého můžete kontaktovat na adrese:

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
Náchod 547 01

telefonicky na č. 491 401 400 nebo mailem :voltr.v@ddnachod.cz

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů není u správce osobních údajů Domova důchodců Náchod v souladu s výkladem znění nařízení EU 2016/679 jako u příspěvkové organizace zřízena. Kamerový systém správce osobních údajů byl v rámci § 16 zákona č.101/2000 Sb. řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů dne 26.11.2015 pod registračním oznámením č.00021964/002.

Zpracoval 2.7. 2018
Manažer na ochranu osobních údajů Domova důchodců Náchod

Bc. Václav Voltr ředitel Domova důchodců Náchod

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz

ID datové schránky: r8qkh24