PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla celkové komplexní rekonstrukce 4 pokojů č.329,330,331 a 332 na druhém oddělení a částečná rekonstrukce, rozšíření koupelny (2.NP stará budova A) Předmět plnění zakázky bude rozdělen na technické zhodnocení – změna dispozice a rozšíření společných koupelen ( zrušení pokoje č.333) a opravy pokojů. V rámci naplánovaných oprav poškozených vnitřních omítek, elektro a jiných rozvodů na pokoji, podlahy a dveří nedojde k žádným zásadním změnám ani technickému zhodnocení. Jedná se pouze o opravu výměnu stávajících poškozených, nefunkčních stavebních částí budovy.

POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

Kompletní otlučení omítek, osekání obkladu, demontáž stávající podlahové krytiny ( PVC ), demontáž soklu, demontáž signalizačního zařízení, demontáž osvětlovacích těles, aplikace nových omítek, přeložení signalizačních rozvodů pod omítku, zpětná montáž osvětlovacích těles a signalizačního zařízení, dodávka a montáž nového obkladu okolo umyvadel včetně prací s tím spojených ( demontáž a zpětná montáž umyvadel, baterií a radiátorů ), pokládka nové podlahové krytiny, výměna vstupních dveří (bez rozšíření vstupu do pokoje) malby a nátěry nových a opravovaných konstrukcí. Vybourání vnitřních stavebních příček, položení nových sanitačních obkladů, dlažby a instalace nových posuvných dveří.

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY :

Zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s platným zněním Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup PO Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. (článek 9 odst.2 písmeno b a příloha č.3 ) v rozsahu
do 2 000 000,- Kč bez DPH. Zakázka je zadávána v interně upraveném režimu zákona o veřejných zakázkách.

 

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz

ID datové schránky: r8qkh24