Kontakty:

Správce osobních údajů

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
Náchod 547 01
Telefon : 491423 208
Mail:voltr.v@ddnachod.cz
ID datové schránky : r8qkh24

Manažer pro ochranu osobních údajů :

Bc. Václav Voltr ředitel
Domova důchodců Náchod
Mail:voltr.v@ddnachod.cz
telefon : 491401400

Sídlo Úřadu pro ochranu osobních údajů :

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail:posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
https://www.uoou.cz

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz