Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava venkovních izolací suterénů Domova důchodců Náchod budova B ve východní části v prostoru předzahrádek klientů domova, jejíž předpokládaná cena nepřesáhne

1 300 000,- Kč bez DPH.

Popis předmětu veřejné zakázky

Odkrytí-odkopání a odstranění 100% svislých izolací rozsahu sloupu S až po vnější roh požárního schodiště ( cca 50 metrů dlouhý 2 metry široký a 5 metrů hluboký výkop), jejich nahrazení novými izolacemi, provedení drenážního systému včetně revizních šachet. Opětovné vybudování kanalizací uložených v hutněném zásypu za objektem a následné uvedení prostoru zahrádek do původního stavu.

Písemná výzva podání nabídky

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu ustanovení § 12 odstavec 3) není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále textu výzvy vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně v souladu s § č.6 citovaného zákona 137/2006.

 

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz

ID datové schránky: r8qkh24