Nárůst pozitivních případů covid-19 – aktuální doporučení pro domovy seniorů a zdravotnická zařízení v Královéhradeckém kraji

Opětovný nárůst onemocnění covid-19 v současnosti je patrný nejen v ČR a ve většině zemí EU, ale i v Královéhradecké kraji. Souvisí s šířením nových subvariant omikronu, jejichž podíl dle údajů Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Státního zdravotního ústavu tvoří pravděpodobně již téměř 90 % vyšetřených vzorků. Aktuální vývoj epidemie této nákazy není příznivý, dochází k zrychlení tempa jejího šíření. Zvyšuje se také pravděpodobnost rizikových kontaktů v populaci, a to i pro potenciálně zranitelné skupiny. Omikron je velmi infekční, a tak stále platí, že se člověk může při kontaktu s nemocným velmi snadno a rychle nakazit. Nové subvarianty BA.4, a zejména pak vysoce nakažlivá BA.5, mají totiž významnou schopnost prolomit imunitní ochranu a nakazit i člověka po prodělané nákaze nebo po očkování. Očkovaní však mají stále násobně menší riziko vážných komplikací, a jejich ochrana před rizikem úmrtí nebo těžkým průběhem je stále výrazná. Lze také předpokládat, že vzhledem k útlumu testování je virová nálož v populaci daleko větší, než jak vyplývá z počtu hlášených onemocnění.

K přenosu onemocnění dochází zejména v uzavřených prostorách, a významnou rizikovou skupinou jsou zejména senioři a osoby s oslabenou imunitou.

V souvislosti s výše uvedeným proto KHS Královéhradeckého kraje doporučuje pro návštěvníky klientů pobytových zařízení sociálních služeb a pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení následující:

  1. Nošení respirátoru či nanoroušky po celou dobu návštěvy, dodržování respirační etikety včetně důsledného mytí či dezinfekce rukou.
  2. Návštěvníky s viditelnými projevy respiračního infektu vpustit do zařízení pouze ve výjimečných situacích a vždy s provedeným antigenním nebo PCR testem (ne starším 24 hodin). Po návratu z dovolené (zvláště pak při kontaktu s větším počtem neznámých osob nebo po příjezdu ze zahraničí) je třeba návštěvu těchto zařízení odložit cca o 3 – 5 dnů.
  3. Pro seniory nošení respirátoru či nanoroušky v případě pohybu mimo zařízení (zejména při cestách MHD, dále v zdravotnických zařízeních, na nákupech, v provozovnách služeb aj.).
  4. Dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP je důležité včas podstoupit aplikaci druhé posilující dávky vakcíny proti covid-19.

Závěrem je důležité také sdělit, že všechna naše doporučení jsou zejména na bázi osobní odpovědnosti a apelu na veřejnost. Zachování návštěv zejména v domovech pro seniory přitom samozřejmě považujeme za důležité.

Používání respirátorů u návštěvníků domovů seniorů i nemocnic je však absolutní minimum, které pomůže chránit zdraví i životy nejohroženějších lidí. 

S pozdravem

MUDr. Eva Beranová ředitelka protiepidemického odboru

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Habrmanova 19/1

501 01 Hradec Králové

Mobil: +420 731 628 628 Tel.: +420 495 058 622

E-mail: eva.beranova@khshk.cz www.khshk.cz

Dobrý den,

v návaznosti na e-mail ředitelky protiepidemického odboru KHS Královéhradeckého kraje MUDr. Evy Beranové ze dne 15.7.2022 a vzhledem ke zvyšujícím se počtům případů onemocnění covid-19 v Evropě včetně ČR doporučujeme na základě zkušeností z dosavadního průběhu pandemie a s přihlédnutím k hodnocení rizika šíření SARS-CoV-2 včetně jeho variant všem poskytovatelům ambulantní zdravotní péče používání ochranných prostředků dýchacích cest, a to respirátorů (bez výdechového ventilu) naplňujících minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2, a to nejen pro zdravotnický personál,  ale i pro pacienty.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se zdravotními komplikacemi či s obdobně závažnými důvody.

Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k tělu přiléhat, resp. těsnit, a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí, včetně nosu. Současně doporučujeme dbát zvýšené hygieny rukou a dodržovat respirační etiketu.

Obdobné doporučujeme i poskytovatelům lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb, a to minimálně u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení.

viz: http://www.khshk.cz/khsdata/epi/koronavirus/doporuceni_k_pouzivani_ochrannych_prostredku_dychacich_cest-2022-07-26.pdf

 

S pozdravem

MUDr. František Ulman

t.č. zastupující ředitelku protiepidemického odboru

a vedoucí oddělení protiepidemického

Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
územní pracoviště Jičín a Trutnov
Revoluční 1076
506 01 Jičín
Telefon: 493 585 825

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz