Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla celkové komplexní rekonstrukce 5 pokojů č.322, 323, 324, 325, 326 a přestavba 2 inspekčních pokojů „sesteren“ na pokoje ( č.228 a 328) a následná přestavba –vybudování 2 inspekčních pokojů „sesteren“ ze stávajících pokojů č. 236 a 303 na druhém oddělení budově A+B, rekonstrukce koupelen mezipatro budova A, výměna dveří pokojů č.239 a 238 na mezipatře staré budovy A, zabudování posuvných dveří společných koupelen (2.NP stará budova A + mezipatro), opravy chodeb a přilehlých prostor a stavební příprava pro pře instalaci rozvodů sítě signalizace a přepojení komunikačních sítí do nových sesteren.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmět plnění zakázky bude rozdělen na technické zhodnocení – změna stavební dispozice přestavba pokojů a sesteren včetně denní místnosti na mezipatře, instalace posuvných dveří do koupelen, opravy pokojů a stavební příprava pro pře instalaci rozvodů sítě signalizace a přepojení komunikačních sítí do nových sesteren. V rámci naplánovaných oprav poškozených vnitřních omítek, elektro a jiných rozvodů na pokoji, podlahy a výměnám dveří nedojde k žádným zásadním změnám ani technickému zhodnocení. Jedná se pouze o opravu výměnu stávajících poškozených, nefunkčních stavebních částí budovy. Jako oprava pokoje bude provedeno: – kompletní otlučení omítek, osekání obkladu, demontáž stávající podlahové krytiny ( PVC ), demontáž soklu, demontáž signalizačního zařízení, demontáž osvětlovacích těles, aplikace nových omítek, přeložení signalizačních rozvodů pod omítku, zpětná montáž osvětlovacích těles a signalizačního zařízení, dodávka a montáž nového obkladu okolo umyvadel včetně prací s tím spojených (demontáž a zpětná montáž umyvadel, baterií a výměna radiátorů), pokládka nové podlahové krytiny, výměna vstupních dveří (bez rozšíření vstupu do pokoje) malby a nátěry nových a opravovaných konstrukcí. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou další náklady spojené s její realizací jako je likvidace vybouraného materiálu a jeho odvoz na řízenou skládku, výšková doprava materiálu ( 2x venkovní lešení), drobné zednické a instalatérské práce a další pomocné práce, včetně nákladů na zabezpečení staveniště a zbudování vnitřních, technických konstrukcí k oddělení stavebních prostor a další práce spojené s předmětem plnění zakázky.

Písemná výzva podání nabídky

Zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s platným zněním Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup PO Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. (článek 9 odst. 2 písmeno b a příloha č.3 ) v rozsahu do 2 000 000,- Kč bez DPH. Zakázka je zadávána v interně upraveném režimu zákona o veřejných zakázkách.

 

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz

ID datové schránky: r8qkh24