Nový signalizační, dorozumívací systém ( sestra-pacient) na oddělení Domova se zvláštním režimem (DZR) včetně instalace monitorovacího systému do vybraných zón DD Náchod -2015

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, přeinstalace a úprava „Signalizačního systému sestra – pacient“ v 1. a 2. oddělení Domova důchodců Náchod, dále je předmětem zakázky instalace a dodávka monitorovacího systému pro klienty DZR pro zajištění vybraných vchodů a východů z budovy.

Popis předmětu veřejné zakázky

Přeinstalace a úprava „Signalizačního systému sestra – pacient“ v 1. a 2. oddělení Domova důchodců Náchod na adrese Bartoňova 903, 547 02 Náchod na základě změny dispozice 1. a 2. oddělení ze stávající horizontální na jednom podlaží (1. oddělení 1. patro staré budovy A a 1. patro nové budovy B a 2. oddělení 2. patro staré budovy a 2. patro nové budovy) na vertikální na 2 podlaží (1. oddělení 1. a 2. patro ve staré budově a 2. oddělení 1. a 2. patro v nové budově). V rámci změny dispozice budou přemístěny řídící ústředny do nových sesteren a systém přepojen dle nové dispozice oddělení. Stávající systém na 1. oddělení bude nahrazen novým systémem. V novém 1. oddělení bude provedena demontáž stávající zastaralé signalizace, výměna hlavního kabelového vedení a dodání nového zařízení „Signalizačního systému sestra – pacient“ včetně instalace, oživení systému, nastavení dle požadavků a zaškolení personálu. V novém druhém oddělení bude pouze stávající systém přepojen do „nové“ sesterny, koncová zařízení a rozvody zůstanou zachovány. Součástí poptávky je dále instalace a dodávka monitorovacího systému pro klienty DZR pro zajištění vybraných vchodů a východů z budovy. Jedná se o dva prostory předních vstupů a jeden venkovní prostor na dvorku, pro zajištění informace o opuštění prostoru DD pacientem.

Písemná výzva podání nabídky

Zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s platným zněním Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup PO Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby. (článek 9 odst.2 písmeno b a příloha č.3 ) v rozsahu do 800 000,- Kč bez DPH. Zakázka je zadávána v interně upraveném režimu zákona o veřejných zakázkách.

 

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz