Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla dokončení rekonstrukce vzduchotechniky kuchyňského provozu – výměna ( demontáž +montáž ) stropních rozvodů odtahu par a kuchyňských zplodin, úpravy – rozšíření přívodů vzduchu včetně instalace chladící jednotky.

Popis předmětu veřejné zakázky

Na přívod a odvod vzduchu z kuchyně je použita jednotka ATREA DUPLEX 12000. Vzduchové množství Vp=8000m3/h, Vo=8500m3/h. ( realizace 1. etapa rekonstrukce 2013) Odtah znehodnoceného vzduchu : Odtah bude prováděn nově osazenými digestořemi s osvětlením a s lapači mastnoty v nerezovém provedení, digestoře budou zavěšeny na původní stropní úchyty. Zákrytem D1 v prostoru nad konvektomaty u okna se bude odsávat 1000m3/h. Zákrytem D2 v prostoru nad varným jádrem se bude odsávat 5750m3/h. Zákrytem D3 nad cukrářskou pecí se bude odsávat 700m3/h. Zákrytem D4 nad myčkami se bude odsávat 950m3/h +100m3/h pod stropem. Celkové množství odsávaného vzduchu je 8500m3/h. Přívod vzduchu : Přívod vzduchu z první etapy veden do textilní vyústky PŘÍHODA průměr 500mm. Vzduchové množství je 3800m3/h +400m3/h v prostoru přípravny. Doplňkové množství vzduchu 4000m3/h bude přiváděno do textilní vyústky PŘÍHODA průměr 500mm. Vzduchové množství je 4000m3/h. Výústka bude umístěna pod stropem zavážecí chodby poz.č.1.06. Rychlost přívodního vzduchu je volena cv=0,2-0,3m/s. Celkové množství přívodního vzduchu je 8000m3/h. Chlazení přívodního vzduchu: Na chlazení bude použita původně navrhovaná jednotka FUJITSU AJYA-108LALH. Jednotka bude ukotvena na betonovém základku. Do jednotky DUPLEX 12000 bude dodatečně namontován výparník a expanzní ventily.

Písemná výzva podání nabídky

Zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s platným zněním Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup PO Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby. (článek 9 odst.2 písmeno c a příloha č.3 ) v rozsahu od 800 000 do 2 000 000,- Kč bez DPH. Zakázka je zadávána v interně upraveném režimu zákona o veřejných zakázkách.

 

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz